Ekonomi

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik Açıklama

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının sigortası olan sulak alan ekosistemleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 2 Şubat’ın Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlandığını belirterek, biyoçeşitlilik içeren. Gün vesilesiyle bazı açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Lideri Çelik, ülkemizin su kaynakları açısından “su fakiri” ülkeler arasında yer aldığını belirterek, “Ülkemizde küresel ısınmanın da etkisiyle giderek azalan bir yağış rejimi var. kurak kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen, suyun petrolden daha pahalı olduğu günümüzde gerekli önlemler alınmaktadır.İklim ve su sorunlarının topluca tek çatı altında yapılandırılmasını değerli buluyoruz. 2007 yılında Türk Su Kurumu ve 2021 yılında Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı. Sulak alanlar garanti altına alınmış olacak” dedi.

Başta kuraklık olmak üzere diğer bazı faktörlerin de sulak alanları olumsuz etkilediğine işaret eden Başkan Çelik, “Dünyada son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle ülkemizdeki aşırı sıcaklar ve kuraklık sulak alanlarımızı olumsuz etkiliyor. Tarım alanlarında su kullanımı, özellikle yeraltı suyu seviyeleri, su rejiminin bozulması sonucu yeraltı suyu rezervi görevi gören sulak alan ekosistemlerini olumsuz etkilemiştir.

Sulak alanların korunmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirten Çelik, “Ülkemizde son dönemde yaşanan kuraklıklar nedeniyle yer altı ve yerüstü sularımızın bilinçsizce kullanılması, tarımda bilinçsiz kullanılan kimyasal ve tarım ilaçları, sanayinin neden olduğu kirlilik, sulak alanlar ve daha da önemlisi biyoçeşitlilik kayboluyor” diyen Demir, “Ülkemizin sulak alan ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlama ve koruma yükümlülüğümüz var. Bu nedenle sulak alanlarımıza sahip çıkalım ki geleceğimize miras kalsın.”

Sulak alanlardaki olumsuz tablonun hem bitkisel üretimi hem de küçükbaş hayvancılığı doğrudan etkilediğinin altını çizen Çelik, “Ülkemizin hububat deposu olan Konya Kapalı Havzasında aşırı kullanım nedeniyle sulak alanların yüzde 65’i yok oldu. Küçükbaş hayvancılık için ucuz yem kaynağı olan ıslak çayırlar ve sulak alanların etkisindeki meralarımız da kuraklık sonucu sulak alanların tahribatından olumsuz etkilenmektedir.Dolayısıyla sulak alanlarımız da ülkemiz için değerli varlıklardır. dal.”

Sulak alanların korunması için yapılaşmaya ve bilinçsiz su kullanımına izin verilmemesi gerektiğini belirten Başkan Çelik, “Sulak alanlarımız mutlaka korunmalı hatta kaybettiğimiz sulak alanların tekrar eski haline getirilmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yapılmalıdır. sulak alanları etkileyecek yatırımların tasarımına, bu alanlarda ekolojik, biyolojik, hidrolojik yapılaşmaya izin verilmemelidir.Suya olan ihtiyacın giderek arttığı ülkemizde, tüm sulak alanlarımızın rasyonel yönetim planları tamamlanarak, havza bütünlüğü ve koruma-kullanma uyumu gözetilerek basınçlı sulama sistemlerine geçilerek su tasarrufu sağlanarak sulak alanlarımız üzerindeki baskının azaltılması mümkün olacaktır. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu